Sieć hoteli Focus znacznie poprawia przychody w trzech kwartałach 2022 roku

Szacunkowe przychody Focus Hotels S.A. w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku wynieść mają 98,11 mln zł. To nieomal 162,4% wzrost względem analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy przychody spółki wyniosły 37,39 mln zł.

W raportowanym okresie do sieci dołączyły dwa nowe hotele. Focus Hotel Premium Warszawa z 234 pokojami w standardzie czterech gwiazdek dołączył do sieci na podstawie umowy dzierżawy w marcu 2022 r.; zaś obiekt własny, Focus Hotel Premium Bydgoszcz z 88 pokojami również w standardzie czterech gwiazdek, został otwarty w czerwcu. W styczniu spółka Focus Hotels S.A. otworzyła także restaurację Gdańska 14, zaś we wrześniu zakupiła popularną bydgoską restaurację La Rosa wraz z towarzyszącą jej przestrzenią eventową.

Już przy okazji publikacji raportu półrocznego, Grupa Kapitałowa IMMOBILE informowała, że na podstawie dostępnych informacji na dzień publikacji należy spodziewać się wysokiego wzrostu przychodów i rentowności segmentu hotelarskiego także w drugim półroczu 2022 roku. „Zauważalny jest wzrost ADR (średnia stawka dzienna) w sieci FOCUS Hotels S.A., jak i w branży, co łagodzi skutki wzrostu cen energii, artykułów spożywczych i innych” – pisano w sprawozdaniu.

Należąca do Grupy Kapitałowej IMMOBILE sieć hoteli Focus zarządza obecnie 15 obiektami zlokalizowanymi w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Sopocie, Elblągu, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Chorzowie, Lublinie oraz Inowrocławiu, o łącznej liczbie 1512 pokoi.

Informacja prasowa